SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Aleea Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979 / Programari: +40 0771 544 108
spitaltbcsibiu@yahoo.com
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PACIENȚI


Acest chestionar este menit să ne sprijine în îmbunătățirea performanței activității spitalului. Răspunsurile la chestionar sunt anonime.

Vă mulțumim!

1.Secția în care sunteți/ați fost internat?
CovidNon-CovidCopii (pentru copii vor răspunde părinții/aparținătorii)


2.Sexul
MasculinFeminin


3.Vârsta
Sub 1 an- 18 ani20-29 ani30-39 ani40-49 ani50-59 ani60-69 ani70-79 ani80 si peste ani


4.Mediul de rezidență
RuralUrban

5.Ultima şcoală absolvită?
Primară (4 clase)Gimnazială (8 clase)LiceuFacultate


6.Stare civilă?
Căsătorit (ă)Necăsătorit (ă)ConcubinajDivorțat (ă)Văduv (ă)


7.Cum ați ajuns să fiți internat în spitalul nostru??
V-ați prezentat direct la camera de gardăAti avut bilet de trimitere de la medicul dvs. de familie?Ati venit cu bilet de trimitere de la un medic din ambulator?Ati venit cu ambulanța în urgențăAltă situație


8.Atitudinea personalului la primirea dvs. în spital a fost
Foarte bunăBunăSatisfăcătoareNesatisfăcătoare


9.La internare ati primit informații de la medicul curant, cu privire la problemele dvs. de sănătate și tratament?
DaNu


10.În spital există afişe care să prezinte drepturile şi obligaţiile pacienţilor/asiguraţilor?
DaNuNu știu


11.Sunteti mulțumit de felul in care vi se adresează personalul nostru medical?
Foarte mulțumitMulțumitNemulțumitFoarte nemulțumit


12.Medicamentele administrate pentru boala care a constituit motivul internării în spital
Le-ați primit integral din spitalLe-ați cumpărat parțial dvs. sau aparținătoriiAu fost cumpărate integral de dvs.sau aparținători

13.Condițiile de cazare (condițiile din salon: căldură, iluminare, grup sanitar propriu)?
foarte bunebunesatisfăcătoarenesatisfăcătoare


14.Curățenie
foarte binebinesatisfăcătornesatisfăcător


15.Calitatea lenjeriei de pat și a efectelor
foarte bunăbunăsatisfăcătoarenesatisfăcătoare


16.Calitatea meselor servite (calitatea alimentelor și modul lor de distribuire)?
foarte bunăbunăsatisfăcătoarenesatisfăcătoare

17.medicul curant:
foarte binebinesatisfăcătornesatisfăcător


18.asistentul medical:
foarte binebinesatisfăcătornesatisfăcător


19.infirmieră:
foarte binebinesatisfăcătornesatisfăcător


20.Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați mai opta pentru spitalul nostru?
DaNuNu știu

Nota: Colectarea informatiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei – cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.