SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Aleea Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979 / Programari: +40 0771 544 108
spitaltbcsibiu@yahoo.com
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Descriere spital


Tipul si profilul spitalului

judet-descriereSpitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu, nr. 93/ 2010.

Spitalul este de tip pavilionar, din categoria II M.

Potrivit profilului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, spitalul asigură pacienţilor din judeţul Sibiu şi din judeţele limitrofe servicii medicale de specialitate, care fac obiectul contractului de furnizare încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu.

Structura Organizatorică

Spitalul are o structura organizatorică aprobată conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 139/26.06.2014, după cum urmează: două secții de pneumologie adulți, un compartiment de pneumologie copii și un ambulatoriu integrat de specialitate (tab.nr.1).

Tab.nr.1 Secții spital, cu număr de paturi:

descriere-tbc-1

În structura spitalului mai figurează următoarele:

Resurse umane

Spitalul are un număr de 214 posturi aprobate din care 150 ocupate, după cum urmează (tab.nr.2)

Tab. Nr. 2 Structura de personal

Descriere spital

Informatii Asociatii pentru ingrijiri si asistenta postsptializare