SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Aleea Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979 / Programari: +40 0771 544 108
spitaltbcsibiu@yahoo.com
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Drepturi şi obligaţii


Asiguratii au următoarele drepturi:

 

Asiguratii prevăzuti în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de asistentă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, în conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, în conditiile plătii contributiei de asigurări sociale de sănătate.

Obligațiile asiguraților sunt următoarele:

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenta lor pentru o perioadă determinată.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

 

MANAGER,

Roman Vasile Cristian

Aici puteți descărca Legea NR.46/2003 privind DREPTURILE PACIENȚILOR