SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Aleea Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979 / Programari: +40 0771 544 108
spitaltbcsibiu@yahoo.com
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

INFORMARE DE PRESĂ Serviciile Dispensarului TBC se mută în Pavilionul 2 al Spitalului de Pneumoftiziologie

Publicat pe data de 21-12-2020 11:42 in Arhiva Anunțuri / Evenimente

Începând cu data de 21 decembrie 2020, clădirea Dispensarului TBC (situat în strada Morilor nr. 57) va intra în reabilitare. Din acest motiv, Dispensarul TBC va desfășura activitatea medicală cu pacienții (adulți, copii, cât și serviciul de Radiologie pentru populație), la Spitalul de Pneumoftiziologie – Aleea Filozofilor, nr. 3-5, Pavilionul 2 – Parter – cu intrare direct din curtea spitalului.

Clădirea Dispensarului TBC va fi reabilitată termic în termen de un an,  Consiliul Județean Sibiu încheind un  contract de execuție a lucrărilor cu firma TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL, în valoare de circa 3 milioane lei, fără TVA.  Finanțarea este asigurată din fondurile europene pe care Consiliul Județean Sibiu le-a obținut prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensarul” urmărește creșterea eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu prin reabilitarea termică a  pavilionului Dispensar, cu o suprafață utilă de peste 500 mp.

Principalele lucrări care fac obiectul acestui contract vizează în special:

➢ Refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul, refacerea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi (iluminat, prize pentru aparatură din dotarea secțiilor, instalații semnalizare, curenți slabi, etc.)

➢ Consolidarea clădirii conform expertizei tehnice

➢ Reparații tencuieli interioare în zonele de intervenție, reparații pardoseli interioare în zonele de intervenție

➢ Adoptarea de măsuri de eliminare a infiltrațiilor de apă de la nivelul bazei pereților și planșeului subsolului și a parterului, conform studiilor de specialitate

➢ Refacerea soclului clădirii și a trotuarului de garda

➢ Zugrăveli interioare la pereți și tavane în zonele de intervenție, reparații/reabilitări/înlocuirea de tâmplării interioare

➢ Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii

➢ Termoizolarea planșeului subsol

➢ Izolarea termică a planșeului podului

➢ Zugrăveli exterioare rezistente la apă

➢ Executarea de lucrări de reabilitare a tâmplăriilor exterioare din lemn- se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare; se vor executa lucrări de reabilitare/reparații la structura de lemn a șarpantei

➢ Refacerea sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice

➢ Montarea pe șarpantă cu orientarea sud – panouri solare

➢ Realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități

 ➢ Montarea de indicatoare de îndrumare la accesurile în clădire.

 Proiectul „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu -Dispensarul” este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – clădiri publice.