SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Aleea Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
+40 269 210 979 / Programari: +40 0771 544 108
spitaltbcsibiu@yahoo.com
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Legislație


Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicare, cu modificările și completările ulterioare

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare

LEGEA farmaciei nr. 266 din 7 noiembrie 2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

ORDIN nr. 397 din 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140 din 2018

ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46 din 2003

ORDIN nr. 1.284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

 HOTĂRÂREA nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

HOTĂRÂREA nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

HOTĂRÂRE nr. 429 din 16 aprilie 2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

HOTĂRÂREA nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării